Kiinnittimet vaikuttavat kriittisesti tuotannon tehokkuuteen ja laatuun. Uusi yhteistyökumppani Jergens Inc. täydentää kiinnitinjärjestelmävalikoimaamme.

Jergensin kokonaisvaltaiset kiinnitysjärjestelmät Hertekin valikoimaan

 

Kiinnittimet vaikuttavat työstöprosessien lopputuloksen laatuun sekä tuotannon käytettävyyteen. Siksi uusi yhteistyömme yhdysvaltalaisen Jergens Inc. kanssa on loistava lisä tarjontaamme. Yrityksellä on sekä omaa tuotevalmistusta että muiden valmistajien jälleenmyyntiä. Jergens valmistaa omat tuotteensa Yhdysvalloissa, joten niiden laatu täyttää kovimmatkin laatukriteerit.

Kaiken kaikkiaan Jergensin valikoima on todella kattava sisältäen modulaarisia kiinnitinratkaisuja, kiinnitystarvikkeita ja osia, työkalukomponentteja sekä nostorenkaita ja pikakiinnikkeitä. Vaikka yritys on yhdysvaltalainen, tuotteita on saatavilla myös metrimitoituksella. 

 

Globaali alan kehittäjä

Jergens on toiminut markkinoilla jo yli 80 vuoden ajan ja tänä päivänä sillä on hyvin laaja jälleenmyyjäverkosto Kanadassa, Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

Yritys on tehnyt aktiivista tuotekehitystä voidakseen tarjota tuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja sujuvuutta parantavia ratkaisuja, kuten esimerkiksi patentoitu Ball Lock® -kiinnitysjärjestelmä todistaa. Järjestelmän etuna on asetusaikojen mittava lyhentyminen jopa alle yhteen minuuttiin, ja tarjoaa hyvin monipuolisen kiinnityskokonaisuuden vaaka- ja pystykaraisiin, sekä viisiakselisiin työstökeskuksiin.

Yrityksen tavoitteena on vaikuttaa tuotannon suorituskykyyn ja luoda koko alaa kehittäviä innovaatioita. Ball Lock® -kiinnitysjärjestelmän lisäksi yrityksellä on useita patentteja ja ainutlaatuisia ratkaisuja, sekä myös mahdollisuus toteuttaa kustomoituja kokonaisuuksia.

Suomen näkökulmasta hyvä uutinen on Jergensin suunnitelma tuoda kattava tuotevarasto Eurooppaan, mikä nopeuttaa toimituksia ja parantaa saatavuutta.

 

Yhteistyö ja suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa takaa toimivan kokonaisuuden

Kiinnittimiin liittyvät asiat vaativat asiantuntijuutta, jotta kokonaisuudella saadaan aikaan halutut tulokset ja eri komponentit hyödynnettyä tehokkaimmalla tavalla. Työkappaleen kiinnityksen pitää kestää lastuamisvoimat sekä estää kaikki työkappaleen erisuuntaiset liikkeet eri akseleilla. 

Heikko kiinnitys aiheuttaa laatuvirheitä tai pahimmillaan irtoava työkappale voi rikkoa työkalun, vaurioittaa työstökoneen osia tai jopa aiheuttaa työturvallisuusriskin. Myös liian tiukka kiinnitys voi aiheuttaa haasteita, kuten kiinnityksen aiheuttamia jälkiä tai jännitystilan aiheuttamia muutoksia työkappaleessa.

Tehokkuuden näkökulmasta kiinnittimien vaihdon pitää olla mahdollisimman sujuvaa ja nopeaa.  Tänä päivänä yleistyvä tuotannon automatisointi vaikuttaa myös kiinnitysjärjestelmiin ja oikeiden komponenttien valintaan. Modulaaristen kiinnitinjärjestelmien rinnalla on huomioitava myös tapauskohtaisesti kustomoitujen ratkaisujen tarve. 

Jergens tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua, joka sisältää suunnittelun, toteutuksen, komponenttivalinnat sekä takuun toimivuudesta. Me voimme toimittaa joko Jergensin kokonaispaketin tai osallistua suunnitteluprosessiin, jolloin voimme täydentää kokonaisuutta myös muiden valmistajien tuotteilla parhaan ja laadukkaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vielä vinkkinä kiinnittimien valintaan ja kiinnitinkokonaisuuksien suunnittelutyöhön: Jergensin verkkosivuilla on komponenteista 3D-mallit, jotka voi ladata osaksi omaa 3D-mallinnusta.

Olemme mielellämme mukana kokonaisuuden suunnittelussa, jotta voimme taata parhaimman toimivuuden. Erityisesti jos konepajalla on tavoitteena investoida kattavammin kiinnitysjärjestelmiin, voimme tarjota näytekappaleita käytännön toimivuuden arvioinnin ja eri vaihtoehtojen vertailun tueksi.Copyright © 2024 Hertek Oy