Wärtsilän ja Hertekin yhteistyötä on tehty jo useita vuosia ja ratkottu tuotekehitysprojektien haasteita sekä yksittäisiä tuotannon kiperiä kysymyksiä.

 

Wärtsilän Senior Development Expert Mikko Salimäki ja Hertekin aluemyyntipäällikkö Pekka Hautamäki ovat rakentaneet asiakassuhdetta jo useita vuosia. Yhdessä on ratkottu niin mittavien tuotekehitysprojektien toteutusta kuin akuutteja tuotannossa vastaan tulleita tarpeita.

Wärtsilän tarjoomaan sisältyvät muun muassa laivamoottorit, propulsiojärjestelmät ja integroidut voimansiirtojärjestelmät. Yrityksessä tehdään aktiivista tuotekehitystä ja uusien osien tuotantoa työstetään yhdessä alihankkijoiden ja työkalutoimittajien kanssa. 

Monimutkaisten osien ja tuotannon suunnittelu on pitkäaikainen prosessi. Uuden tuotteen muotoilu kehittyy testailujen myötä, kunnes saadaan laajempaan sarjatuotantoon valmis kappale. Itse osan lisäksi valmistus pitää räätälöidä konepajan koneisiin ja tuotantolaitokseen sopivaksi.

“Siinä pitää ratkaista, kuinka osa voidaan toteuttaa, mitä menetelmiä, kuten 3D-tulostamista tai koneistusta, siinä käytetään ja millaisia ominaisuuksia työkaluilta vaaditaan”, Hautamäki kertoo. Työ on yhteistä suunnittelua, jossa tarkennetaan tuotannon vaatimukset ja mihin sen vaiheisiin tarvitaan räätälöityä työkalua tai ratkaisua.

 

Erikoistyökalut takaavat tuotannon tehokkuuden ja laadun

Monissa projekteissa tarvitaan erikoistyökaluja, jotka mahdollistavat työn spesifien vaatimusten huomioinnin sekä riittävän laadun. “Vakiotyökalu ei aina taivu riittävään laatuun, silloin kun puhutaan suurista tuotantomääristä ja vaadittavista yksityiskohtaisista ominaisuuksista”, Hautamäki toteaa. 

Laatukriteerien täyttymisen lisäksi oleellista on löytää keinot, joilla osa voidaan valmistaa mahdollisimman tehokkaasti. “Jokainen läpimenosta pois saatu sekunti on arvokas ja kustannukset pitää saada minimiin”, Salimäki vahvistaa. 

Wärtsilällä on laaja alihankkijoiden ja työkalutoimittajien verkosto, ja projektien toimittajat valitaan kilpailutuksen perusteella. Valintakriteereitä ovat tarjotun ratkaisumallin ja sen tehokkuuden lisäksi työkalujen toimivuus ja yhteistyön sujuvuus. Viimeisintä projektia, jossa Hertek on ollut mukana, on työstetty nyt toista vuotta. 

“Hyvä asiakassuhde muodostuu monesta tekijästä, ja yksi tärkeä osa sitä on avun saaminen teknisiin haasteisiin koneistuksessa. Toinen on luottamus siihen, että asiat hoituvat”, Salimäki korostaa ja  kertoo, että usein ongelmatilanteissa puhelin pirisee Hautamäen suuntaan: “Monesti arjessa tulee vastaan tilanteita, joissa tuotannon suunnitteluvaiheessa jotain asiaa ei ole otettu huomioon ja sitä ratkotaan sitten jälkikäteen.” 

Konepajat tekevät itse päätökset mahdollisista työkaluhankinnoista mutta tarvittaessa Hautamäki on konepajaan yhteydessä ja tilannetta katsotaan yhdessä. Aina ei edes tarvitse hankkia mitään uutta, vaan jo olemassa olevien työkalujen mahdollisuuksia tunnistamalla löytyy ongelmaan vastaus. 

Joskus ratkaisu kuitenkin vaatii uusia työkaluja. Asiakaskohtaisesti räätälöidyt työkalut suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan valmistettavan osan sekä työstökeskuksen asettamia vaatimuksia. Välillä valikoimasta voi kuitenkin löytyä valmiina täydellinen vastaus ongelmaan, kuten kävi tapauksessa, josta Hautamäki sai huumorilla höystetyn lisänimen huonojen pinnanlaatujen erikoisasiantuntija

 

Kokemus ja asiantuntijuus mahdollistavat onnistumisen

“Tänä päivänä käytetään paljon erilaisia tiivistemassoja ja liimoja, joiden tarttumisen kannalta on oleellista, että pinnanlaatu on juuri tietyssä pinnanlaatuikkunassa. Yleinen haaste on, että pinnanlaatu on liian hyvä, kun ihanteellisen pinnanlaadun pitäisi olla riittävän, mutta ei liian huono”, Salimäki kertoo. 

Ratkaisuksi Hautamäki ehdotti erästä valikoimasta löytyvää työkalua, joka osoittautui toimivaksi ja otettiin vakiotyökaluksi tiettyihin koneistuksiin. 

Vaikka lisänimi huonojen pinnanlaatujen erikoisasiantuntija on annettu pilke silmäkulmassa, on ammattitaito ja alan tuntemus kriittistä työn lopputuloksen kannalta, kuten Hautamäki toteaa: “Kyllähän tähän työhön pätevät monet perinteiset myynnin lainalaisuudet, mutta asiantuntijuutta tässä tarvitaan ja syvällistä ymmärrystä konepajan tarpeista sekä eri ratkaisujen sopivuudesta.” 

Mikko Salimäki ja Pekka HautamäkiHertekillä Hautamäki on ollut jo noin 15 vuotta ja sitä ennen hän työskenteli konepajalla menetelmämiehenä. Kokemusta siis löytyy alalta myös sieltä käytännön työstä työstökoneiden ääreltä. Kokemus auttaa näkemään vaihtoehtoja ja kiteyttämään ongelman ytimen:  “Moni haaste voi tuntua monimutkaiselta, mutta ratkaisu voikin olla hyvin yksinkertainen”, Hautamäki tiivistää.

Myös Salimäellä on jo vuosikymmenien kokemus alalta ja ammattitaitoon sekä kokemukseen perustuu myös Salimäen ja Hautamäen yhteistyö. “On se tärkeää, että puhumme samaa kieltä ja ymmärrämme toisiamme. On se luottamus”, Salimäki vahvistaa. 

 

Copyright © 2024 Hertek Oy